Het jaar 2004 was voor Greenpeace wederom een jaar vol lobby, onderzoek, acties en resultaten. Dankzij de inzet van Greenpeace besloten multinationals Samsung, Puma en Nokia giftige stoffen versneld uit hun producten te weren. Ander resultaat: na acties van Greenpeace sprak de Nederlandse overheid zich in 2004 resoluut uit tegen de import van illegaal gekapt tropisch hout. En tien Nederlandse uitgeverijen trokken zich met Greenpeace het lot van de oerbossen aan en stappen over op oerbosvrij papier.

 

Zoals al eerder in het nieuws kwam, sloot Greenpeace Nederland het jaar 2004 af met een donateursaantal van 611.952. De inkomsten uit eigen fondsenwerving bleven redelijk stabiel en daalden met 2,5 procent tot 18.070.755 euro. Het vrij besteedbaar vermogen bedroeg 16.878.508 euro. De algemeen directeur verdiende bruto 80.473 euro.

De activiteiten van Greenpeace worden uitgevoerd door 93 mensen in 80 fte's. Zij hebben zich in 2004 vooral ingespannen voor de bekende speerpunten van Greenpeace; de oceanen, giftige stoffen, de bossen, nucleaire bedreigingen en het klimaat. Bij al haar activiteiten wordt Greenpeace ondersteund door zo'n zeshonderd vrijwilligers.

'Ik kijk terug op een zeer afwisselend jaar. Greenpeace behaalde diverse milieusuccessen. Juist in een tijd dat het kabinet nauwelijks nog oog lijkt te hebben voor het milieu, gaat Greenpeace door,' zegt Liesbeth van Tongeren, directeur Stichting Greenpeace Nederland. 'In onze campagne tegen de dreigende hervatting van de walvisjacht bijvoorbeeld hebben we veel steun nodig. Duizenden Nederlanders hebben nu al een protestfoto naar ons gemaild, die we gebruiken bij de Internationale Walvisvaartvergadering in Korea. Greenpeace zet zich de komende weken zowel in Korea als in Nederland in voor de bescherming van dit prachtige en unieke zoogdier.'

bron:Greenpeace