HP weigert schadelijke stoffen uit haar producten te halen  

Greenpeace sluit hoofdingang HP af.

 

Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben vandaag de hoofdingang
van HP in Utrecht afgesloten met een muur van duizend oude
HP-computers. Eà©n van de schadelijke stoffen die is teruggevonden in
menselijk bloed, de broomhoudende vlamvertrager TBBA, wordt door HP in
computers verwerkt. Greenpeace vindt dat een bedrijf dat gebruik blijft
maken van schadelijke stoffen en niet overstapt op schonere
alternatieven niet verantwoord bezig is.  Bedrijven zoals Samsung, Puma
en H&M hebben zich bereid getoond alle schadelijke stoffen uit hun
producten te gaan halen. HP heeft aangegeven dit niet te willen doen.  

De broomhoudende vlamvertragers zitten in allerlei dagelijkse
consumentenproducten verwerkt en voorkomen dat producten snel
vlamvatten en uitbranden. Voor deze vlamvertragers zijn echter goede
alternatieven op de markt. In het voorjaar bleek uit testen die TNO in
opdracht van Greenpeace heeft uitgevoerd, dat HP-computers voor twintig
procent bestaan uit broomhoudende vlamvertragers. Naar aanleiding
daarvan heeft Greenpeace gesprekken met HP gevoerd waaruit bleek dat HP
niet bereid was deze schadelijke stoffen uit haar producten te
vervangen door schonere alternatieven. 'Het is toch ongehoord dat
bedrijven zoals HP schadelijke stoffen in hun producten blijven
gebruiken, terwijl er goede alternatieven op de markt zijn,' zegt Bart
van Opzeeland van Greenpeace Nederland.   
 
Het is noodzakelijk dat deze onnodige vervuiling wordt gestopt, des te
meer nu uit onderzoek blijkt dat deze broomhoudende vlamvertragers in
het menselijk bloed zitten. In het onderzoek dat door prof. dr. Sauer
van het Academisch Ziekenhuis Groningen is uitgevoerd, bleken 32 van de
91 deelnemers de broomhoudende vlamvertrager, zoals HP die in haar
computers gebruikt, in hun bloed te hebben. Niemand ontkent het belang
van vlamvertragers. Maar juist de broomhoudende vlamvertragers zijn erg
schadelijk en moeilijk afbreekbaar. Ze belanden in het milieu tijdens
de productie-, gebruiks- en afvalfase. Via voeding, maar ook door de
huid of via de lucht krijgen mensen deze stoffen binnen. Dit soort
schadelijke stoffen hopen zich op in vetweefsel en hebben vaak
hormoonverstorende eigenschappen.   
 
Greenpeace wil dat Europa zich hardmaakt voor een streng
chemicaliënbeleid (REACH) met daarin een verbod op de productie en het
gebruik van giftige stoffen à©n een verplichte overstap van de industrie
op niet-schadelijke alternatieven. Voor veel schadelijke stoffen
bestaan immers al goede alternatieven. Bovendien wil de
milieuorganisatie dat, voordat een stof op de markt gebracht mag
worden, bewezen is dat deze stof daadwerkelijk veilig is. Daarnaast
moet informatie over stoffen en producten toegankelijk zijn voor
iedereen. Alleen met deze wettelijke maatregelen kan een eind gemaakt
worden aan deze onnodige vervuiling van mens en milieu. Tot die tijd
zal Greenpeace de druk op blijven voeren op bedrijven zoals HP en eisen
dat ze overstappen op niet-schadelijke alternatieven.   
 
 
Voor meer informatie en beeldmateriaal:  
Bart van Opzeeland, campaigner giftige stoffen en schone oplossingen: 06-53 47 86 93  
Marlies van Echteld, persvoorlichter Greenpeace Nederland: 06-25 03 10 15  
 
Kijk ook op www.greenpeace.nl voor meer informatie over giftige
stoffen. Tevens zijn daar het TNO-rapport, het wetenschappelijke
artikel van prof. dr. Sauer en het Greenpeace-boekje 'Gifsporen in
bloed, de feiten' te downloaden. Nieuwe informatie over bedrijven en
hun producten is terug te vinden in de productendatabase op onze
website.  
 
Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie die
wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie wordt in
Nederland gesteund door ongeveer 670.000 donateurs. Greenpeace voert
actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie, giftige stoffen, het
kappen van oerbossen en het verdwijnen van biodiversiteit op land en
zee.  

Bron: Greenpeace