Greenpeace Nederland heeft bij een
steekproef illegale genetisch gemanipuleerde rijst gevonden in een
Nederlandse winkel. Een rijstmonster van het merk Silvo bleek
verontreinigd te zijn met Amerikaanse gentechrijst. Testresultaten
van een onafhankelijk laboratorium in Duitsland wijzen dit uit. Het
laboratorium voerde de testen uit in opdracht van Greenpeace.
Greenpeace dringt aan op het direct terughalen van alle verdachte
rijst uit winkels. Daarnaast moet de minister maatregelen treffen
voor een betere controle van geïmporteerde voedingsmiddelen op
mogelijke besmettingen met gentech.

Al sinds augustus is verantwoordelijk
minister Veerman van LNV op de hoogte van het binnenkomen van
verschillende soorten illegale gentechrijst in Nederland, zegt Eco
Matser, woordvoerder gentech van Greenpeace. De minister heeft
verzuimd de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) te dwingen tot
strikte maatregelen die voorkomen dat de illegale waar op de borden
van de Nederlandse consument belanden. De VWA heeft slechts
gentech-tests uitgevoerd op binnenkomende rijst en bij afvullers
van rijst, maar weigerde over te gaan tot het op grote schaal
terugroepen van mogelijk besmette rijst uit de winkels. De vondst
van besmette Silvo-rijst toont aan dat het beleid van Veerman
faliekant tekortschiet bij het weren van illegale
gentechbesmettingen.

De gevonden illegale rijst met de naam
LL601 is door genetische manipulatie bestand gemaakt tegen een
onkruidbestrijdingsmiddel. Hierdoor kunnen boeren bij de teelt
alles wat op hun akker groeit doodspuiten, zonder dat de
rijstplanten hier last van hebben. Dat is funest voor de
biodiversiteit. Daarnaast bestaan er grote zorgen over de gevaren
voor mens en dier wanneer ze aan grote hoeveelheden van het
onkruidbestrijdingsmiddel worden blootgesteld.

Dat deze illegale gentechrijst Europa kan
binnendringen is zorgelijk. De Europese instantie voor
voedselveiligheid (EFSA) heeft voor deze rijst niet eens een
beoordeling van de voedselveiligheid kunnen uitvoeren. Volgens de
EFSA zijn er te weinig gegevens beschikbaar. Desondanks zegt de
EFSA dat er waarschijnlijk geen gevaar voor de volksgezondheid is.
Europa moet de belangen van de consument zwaarder laten wegen dan
die van enkele multinationals die zich met gentech bezighouden. De
gevolgen van genetische manipulatie voor mens en milieu zijn nog
onvoldoende onderzocht. Europa moet daarom zijn grenzen dichthouden
voor alle vormen van gentech.

bron:Greenpeace