Greenpeace vraagt kabinet om serieus plan tegen klimaatverandering 
 
 
Actievoerders van Greenpeace hebben zojuist een vat radioactief afval
aan staatssecretaris Van Geel aangeboden om hem eraan te herinneren
waarom kernenergie geen oplossing is in de strijd tegen
klimaatverandering. Greenpeace protesteert hiermee tegen de
aankondiging van de staatssecretaris dat hij de kerncentrale Borssele
zou willen openhouden. De milieu-organisatie vraagt de staatssecretaris
een serieus plan te ontwikkelen om gevaarlijke klimaatverandering te
bestrijden.   
 
De in 1973 gebouwde kerncentrale Borssele is à©à©n van de oudste in
Europa. Miljoenen zijn in de centrale geïnvesteerd om hem langer open
te houden dan de oorspronkelijke levensduur van de reactor van dertig
jaar. In de ruim dertig jaar dat Nederland kernenergie opwekt zijn nog
steeds geen oplossingen gekomen voor de problemen die een kerncentrale
met zich meebrengt. Er is nog steeds geen oplossing voor het kernafval
dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft. 'Zolang het afvalprobleem niet is
opgelost, is kernenergie geen optie,' zei Van Geel nog anderhalf jaar
geleden in Trouw. Het produceren van plutonium brengt grote
proliferatie risico's met zich mee en een ongeluk met een kerncentrale
kan dramatische gevolgen hebben. Sterker nog, sinds 11 september 2001
is de internationale wereldorde gedestabiliseerd en is gebleken dat
kerncentrales gevoelige doelwitten zijn. Een van terrorisme verdacht
persoon bleek zelfs het plan te hebben om een aanslag op Borssele te
plegen.  
 
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker, ook in
Nederland. De Nederlandse regering reserveert miljoenen om de voeten
droog te houden, maar doet veel te weinig om te voorkomen dat het
klimaat steeds extremer wordt. Zo houdt energieminister Brinkhorst al
jaren tegen dat er windparken op de Noordzee komen, een energievorm die
in Denemarken goed is voor circa 20 procent van de elektriciteitsvraag.
Ook andere duurzame energiebronnen zoals schone biomassa en
zonne-energie alsmede de hoogste graad van energie-efficiency zijn
nooit serieus gestimuleerd.   
 
Op de dag dat het Kyoto-protocol in werking treedt, roept Greenpeace
het kabinet op een serieus plan ter bestrijding van klimaatverandering
op te stellen, en niet het klimaatprobleem te willen oplossen door
andere problemen, zoals dat van kernafval en terrorisme-risico's te
vergroten.   
 
Greenpeace dringt er bij het kabinet op aan de uitdaging aan te gaan om
alle duurzame en efficiënte energie-opties te realiseren, zodat kolen-
à©n kernenergie overbodig worden.   

Bron: STICHTING GREENPEACE NEDERLAND