Een groot deel van Nederland ligt beneden de zeespiegel. Internationaal
vooral een opmerkelijk gegeven. Waar die zeespiegel ligt en waar de
grens loopt van boven en beneden is niet te zien. Nu wel. De grens van
de zeespiegel, het normaal amsterdams peil of NAP is gemarkeerd. Op 11
maart wordt het eerste paneel officieel onthuld.De onthulling zou al in
december zijn maar werd toen uitgesteld in verband met het overlijden
van Prins Bernhard.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
heeft het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een project om de unieke
ligging van ons land met zijn zeeniveau te duiden. Dit is uitgevoerd
samen met het ministerie van verkeer en waterstaat, het ministerie van
onderwijs, cultuur en wetenschappen en de ANWB.
Een en
ander
leverde een rapport op met veel ideeën om de ligging van ons land
t.o.v. zeeniveau zichtbaar te maken in het landschap. Eà©n van die
ideeën is nu gerealiseerd:
 
de
markering van de 0 meter NAP-lijn.

 
Daar
waar rijkssnelwegen de 0 NAP-lijn kruisen zijn markeringen aangebracht
aan de hand van informatiepanelen. Langs de rijkssnel-wegen, globaal
tussen Groningen en Goes, zijn op 27 zogenoemde verzorgingsplaatsen
panelen geplaatst. Daarop leest de voorbijganger informatie over de
ligging van de 0 meter NAP-lijn en op welke ´hoogte' c.q. ´diepte' hij
zich bevindt.

Bron: Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen/emea.nl