Over de hele wereld is de grensoverschrijdende investeringsactiviteit de laatste vier jaren sterk teruggelopen. Deze ontwikkeling is in Nederland eveneens waar te nemen.

De investeringsstromen vertegenwoordigen in 2004 opgeteld 1% van ons BBP, ofwel een kleine EUR 5 miljard. Dat was ook het bedrag dat per saldo uit Nederland wegvloeide, grotendeels richting het eurogebied.

In 2000 bedroegen de stromen nog 37% van het BBP als gevolg van omvangrijke internationale fusies en overnames. Sindsdien hebben ondernemers het accent verlegd naar consolidatie.

Nederland behoort overigens nog altijd tot de OESO-landen met zeer omvangrijke directe investeringen: gemiddeld over de periode 2000-2003 had Nederland de hoogste uitgaande en de, op Ierland na, hoogste inkomende directe investeringen (gerekend in procenten van het BBP). Dit komt doordat veel concernfinanciering via ons land loopt.

bron:DNB