Grenzen commerciële activiteiten onderwijsScholen en universiteiten mogen onder voorwaarden commerciële activiteiten ontplooien. Zo moeten investeringen met overheidsgeld altijd ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Dat schrijft staatssecretaris Rutte (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Rutte is de afgelopen jaren onduidelijkheid ontstaan over wat wel en niet mag. Voorbeelden van commerciële activiteiten van onderwijsinstellingen zijn investeringen in studentenhuisvesting, private masteropleidingen en leerbedrijven.

Rutte wil onderwijsinstellingen ruimte geven om te vernieuwen, zodat zij aan de vragen van de samenleving en de arbeidsmarkt tegemoet kunnen komen. Dit moet volgens hem wel op een rechtmatige en transparante manier gebeuren. De commerciële activiteiten mogen de markt niet verstoren.

Normen
De staatssecretaris geeft in zijn brief aanvullingen op de bestaande normen. Scholen en universiteiten die tijdelijk overtollig personeel inzetten voor commerciële activiteiten, mogen dat alleen tegen kostprijs doen. Daarnaast mogen zij alleen voorzieningen voor studenten opzetten als die het studieklimaat bevorderen en studenten beter kunnen laten studeren. Onderwijsinstellingen mogen niet met publiek geld deelnemen in risicovolle commerciële activiteiten.

Lijst
Volgens Rutte is het onmogelijk om een uitputtende lijst te maken van wat wel en niet mag. 'Een dergelijke lijst is statisch, niet goed te onderhouden en komt daarmee de beoogde innovatie niet ten goede.' Hij heeft daarom een algemeen kader geformuleerd waarbinnen scholen zelf een afweging kunnen maken. Wanneer zij niet zeker weten of een commerciële activiteit is toegestaan, kunnen zij een platform raadplegen.

Rutte schrijft dat het kabinet nog met nieuwe gedragsregels tegen oneerlijke concurrentie komt. Bekeken wordt hoe deze regels van toepassing zullen zijn op onderwijsinstellingen.

bron:OCWComments are closed.
%d bloggers liken dit: