In 2006 zijn 14,9 duizend wettelijke
schuldsaneringen uitgesproken. De groei van het aantal
schuldsaneringen over de afgelopen jaren loopt daarmee ten einde.
Dit blijkt uit berekeningen van het CBS.

Vrijwel stabilisatie

Het aantal schuldsaneringen ligt in 2006
slechts 1,4 procent hoger dan in 2005. Deze groei is beduidend
minder dan in de voorgaande jaren. De toename ten opzichte van 2005
komt door een lichte stijging bij de personen zonder eenmanszaak.
Bij personen met een eenmanszaak daalt het aantal schuldsaneringen
al sinds 2005.

Friesland het minst, Flevoland
koploper

In 2006 zijn in heel Nederland gemiddeld
91 schuldsaneringen per 100 duizend inwoners uitgesproken. In
Friesland is het aantal schuldsaneringen al van oudsher relatief
het laagst. Hier is het aantal in 2006 met nog eens 18 procent
afgenomen. Het hoogste aantal schuldsaneringen werd in 2006
uitgesproken in Flevoland: 173 per 100 duizend inwoners.

Toename in de grote steden

Het gemiddeld aantal schuldsaneringen per
inwoner is in gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners
traditioneel hoger dan in kleinere gemeenten. In grote gemeenten is
het aandeel huishoudens met een laag inkomen groter dan in kleinere
gemeenten. Het relatieve aantal schuldsaneringen nam in 2006 in
gemeenten met meer dan 150 duizend inwoners toe van gemiddeld 115
tot 125 per 100 duizend inwoners.

Personen in de schuldsanering ouder

In 2006 steeg het aantal schuldsaneringen
uitgesproken bij personen boven de 35 jaar. Onder de 35 jaar was er
juist sprake van een afname.

De gemiddelde leeftijd van de personen op
wie de schuldsaneringsregeling van toepassing werd verklaard, nam
toe van 40 jaar in 2005 tot 41 jaar in 2006. Deze toename is
duidelijk groter dan op grond van verschuivingen in de
bevolkingsopbouw zou mogen worden verwacht.

bron:CBS