In februari 2005 was de waarde van de internationale handel in goederen opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer bedroeg 21,6 miljard euro. Dit was 11 procent meer dan in februari 2004. Met een waarde van 18,8 miljard euro is de invoer 10 procent hoger uitgekomen. Ook zijn de in- en uitvoerprijzen licht gestegen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De waarde van de goederenuitvoer naar landen binnen de Europese Unie bedroeg 17,0 miljard euro in februari 2005. Dit was 11 procent meer dan in februari 2004. De invoer uit deze landen was met 10,6 miljard 7 procent hoger.
Naar landen buiten de Europese Unie werd in februari 2005 voor 4,6 miljard euro uitgevoerd, 10 procent meer dan het jaar ervoor. Met een toename van 13 procent is de invoer uit landen buiten de Europese Unie uitgekomen op 8,2 miljard. Met name de invoer uit China en Rusland was aanzienlijk hoger.

In februari 2005 zijn de in- en uitvoerwaarden van grondstoffen, minerale brandstoffen en chemische producten meer dan gemiddeld gestegen. De invoerwaarde van deze goederen was zelfs 23 procent hoger dan in februari 2004. Dit patroon was ook al in de afgelopen maanden zichtbaar. Bij de minerale brandstoffen en chemische producten is de hoge olieprijs een belangrijke verklaring voor deze ontwikkeling.

bron:CBS