De verkoop van producten en diensten door
bedrijven via internet en andere computernetwerken is in 2005
minder snel gegroeid dan in voorgaande jaren. De omzet via
e-commerce van Nederlandse bedrijven ligt nu duidelijk onder het
Europees gemiddelde. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

Grootste groei e-commerce
vóór 2001

In 2005 werd ruim 9 procent van de omzet
van alle Nederlandse bedrijven behaald uit online verkopen, zowel
aan bedrijven als aan particulieren. Dit is bijna een
verdrievoudiging ten opzichte van 1999. De grootste stijging vond
plaats tussen 1999 en 2001. Daarna nam de groei af tot ongeveer een
half procentpunt per jaar.

E-commerce heeft daarmee nog niet de
omvang bereikt die een aantal jaren geleden werd verwacht. Het
lijkt erop dat er nieuwe impulsen nodig zijn om e-commerce verder
te laten groeien.

Grote verschillen tussen
bedrijfstakken

In Nederland speelt e-commerce de grootste
rol in de industrie. In de jaren 2004–2005 lag het aandeel
e-commerce hier op 13 procent van de omzet. Ook in de handel en in
de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie wordt een relatief
groot deel van de omzet behaald via elektronische verkopen. Van
deze drie bedrijfstakken kende vooral de handel sinds 2001 een
duidelijke toename van de e-commerce.

Het omzetaandeel van e-commerce verschilt
sterk tussen deze koplopers en de overige bedrijfstakken. In de
grootste hiervan, de zakelijke dienstverlening, werd in de jaren
2004–2005 met e-commerce minder dan 4 procent van de omzet
behaald. Dit percentage is sinds 2001 nauwelijks gegroeid.

Nederlandse e-commerce blijft achter in
Europa

In de Europese Unie wordt de e-commerce
alleen in de vijf belangrijkste bedrijfstakken gemeten. Volgens de
Europese definitie bedroeg de Nederlandse e-commerce in 2005 ruim
10 procent van de omzet. Dit is duidelijk onder het EU-gemiddelde
van 13 procent. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk bedroeg de
e-commerce in 2005 zelfs bijna een vijfde van de omzet.

In 2004 zat Nederland nog rond het
Europees gemiddelde. In de meeste Europese landen steeg het aandeel
van e-commerce in 2005 echter fors, terwijl de groei in Nederland
slechts klein was.

bron:CBS