'Groei van de vraag om zorg en
differentiatie in het aanbod bepalen de agenda van de toekomst'
Dat schrijft ActiZ, organisatie van zorgondernemers, in een brief
aan de nieuwe bewindslieden op het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de ministers Ab Klink en André Rouvoet en
staatssecretaris Jet Bussemaker. De brief haakt in op het voornemen
van het kabinet om in de eerste honderd dagen van de nieuwe
regeerperiode in gesprek te gaan met maatschappelijke actoren over
de uitwerking van het regeerakkoord.

Met het 'startdocument' wil ActiZ een
voorzet geven voor de dialoog tussen kabinet en maatschappelijke
organisaties. De brief schetst de belangrijkste ontwikkelingen in
de zorg zoals de invoering van de marktwerking (WMO), de
versterking van de positie van de cliënt en de transformatie
van grootschalige extramurale zorg naar kleinschalige zorg dichtbij
en zorg thuis. Bovendien haakt ActiZ aan bij thema's in het
regeerakkoord, waaronder het wijk- en buurtbeleid,
ontbureaucratisering in de zorg en de totstandkoming van Centra
voor Jeugd en Gezin. Ook onderwerpen als knelpunten op de
arbeidsmarkt, ICT in de zorg en de randvoorwaarden voor
ondernemerschap verdienen volgens ActiZ een plaats op de agenda.
'Het regeerakkoord legt ambitie, enthousiasme en het streven naar
draagvlak in de samenleving bloot. Het zijn grondtonen die ons als
muziek in de oren klinken', aldus de brief die een 'eerste
aanzet' wil zijn voor het beoogde gesprek in de komende honderd
dagen.

ActiZ

ActiZ is de brancheorganisatie van circa
520 zorgondernemers. Haar leden bewegen zich in de markt van zorg,
wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten. Met een
jaarlijkse omzet van circa 12 miljard euro en 400.000 werknemers
behoort de branche tot de grootste economische sectoren van ons
land.

bron:ActiZ