Nederlandse exporteurs verwachten voor
2007 een stevige groei van hun exportomzet met 12 procent ten
opzichte van 2006. Dit is de hoogste groeiverwachting sinds 2000.
De trend dat ondernemers zich meer richten op verdieping van
bestaande

afzetmarkten dan dat zij nieuwe markten
aanboren zet door. Exporteurs verwachten binnen de Europese Unie
relatief de meeste exportgroei in Oost-Europa te realiseren. Buiten
de Europese Unie zijn de Verenigde Staten door de gunstige euro /
dollar koers en India een interessante nieuwe afzetmarkt, terwijl
de interesse voor China als nieuwe exportbestemming afneemt. Dit
blijkt uit het onderzoek Trends in Export dat dit jaar voor de
negende keer is uitgevoerd door kredietverzekeraar Atradius en
exportorganisatie Fenedex.

Het optimisme van Nederlandse ondernemers
kan niet meer stuk. Driekwart van de ondernemers verwacht dat hun
exportomzet in 2007 zal stijgen, terwijl slechts 3 procent denkt
dat dit zal dalen. Dit laatste percentage is in de negen jaar dat
Trends in Export wordt uitgevoerd nog nooit zo laag geweest. Als
belangrijkste redenen voor de exportgroei geven de ondernemers aan
dat dit komt door verhoogde verkoopinspanningen, verbeterde
economische situatie en een beter productassortiment. Ook vorig
jaar voorspelden exporteurs een rooskleurig 2006 waarin zij
verwachtte 11 procent groei te realiseren. Deze verwachting bleek
naderhand geheel in lijn met de groei van de totale Nederlandse
export over 2006

die het CBS begin 2007 rapporteerde.

Verenigde Staten en India de nieuwe
exportbestemming voor 2007

Noemden exporteurs vorig jaar China en
Rusland het meeste als nieuwe afzetmarkt, nu zijn dat de Verenigde
Staten en India. Rusland is de derde belangrijkste nieuwe

exportbestemming voor 2007. China komt in
deze Top 5 niet meer voor. Het enthousiasme voor China als nieuwe
exportbestemming lijkt te temperen. In 2002 was nog maar 2 procent
van de exporteurs geïnteresseerd in dit land als nieuwe
afzetmarkt, in 2005 was 1 op de 3 respondenten zich aan het
oriënteren op China, vorig jaar 17 procent en dit jaar nog
maar een krappe 5 procent. De interesse van de exporteur richt zich
in 2007 op India: 10 procent van de ondervraagden zegt dit land als
nieuwe afzetmarkt te zien, evenveel als de Verenigde Staten.

Meer behoud van productie in Nederland
verwacht

De productie, of delen daarvan, wordt weer
minder uitbesteed naar het buitenland.

Nederlandse exporteurs verwachten
gemiddeld ongeveer de helft (46 procent) van hun totale productie
in Nederland te behouden. Vorig jaar was dit slechts 35 procent.
Hoewel de interesse voor China als nieuwe afzetmarkt afneemt,
blijft dit land koploper voor het uitbesteden van de productie. De
verwachtte uitbesteding naar Polen is verdubbeld ten opzichte van
vorig jaar. Het aandeel van de productie dat men in 2006 verwachtte
te produceren in Polen was 3 procent en wordt voor 2007 geschat op
7 procent. Dit maakt het aandeel van Polen in uitbesteding van
productie van Nederlandse ondernemers net zo groot als het aandeel
van Duitsland.

Exporteurs gebruiken meer
kredietverzekering

Ondernemers geven aan minder
betalingsachterstanden te ervaren dan vorig jaar. Exporteurs zeggen
het langst op hun geld te moeten wachten van klanten in
Italië, België en Frankrijk. De betalingsmoraal van
Duitse handelspartners is opvallend verbeterd ten opzichte van
vorig jaar (26 procent betalingsachterstand vorig jaar, versus 15
procent dit jaar). Om het risico af te dekken dat een afnemer
helemaal niet betaalt, blijft vooruitbetaling het meest gebruikte
middel gevolgd door een exportkredietverzekering die aan
populariteit gewonnen heeft ten koste van de letter of credit.
'Het lijkt erop dat de perceptie onder exporteurs dat het afdekken
van betalingsrisico altijd kostbaar is, aan het afnemen is', aldus
Bert Bruning, directeur Atradius Nederland.

Positief imago Nederlandse producten

Net als in voorgaande Trends in Export
onderzoeken staat het positieve imago van de Nederlandse producten
boven aan de lijst van belangrijke stimulans voor de Nederlandse
export. Opvallend is hoe de respondenten de opkomst van de Chinese
economie beoordelen. In 2005 gaf ruim de helft (53 procent) aan dit
als een bedreiging te zien, in 2006 gaf 53 procent aan dit juist
als een kans te beschouwen en nu is dat 63 procent. Ook de opkomst
van India wordt door ruim de helft van de exporteurs als een kans
gezien in plaats van een bedreiging (19 procent). Exporteurs
beschouwen de stijging van de kostprijs de producten gevolgd door
de administratieve lasten in Nederland als de grootse bedreiging
voor de Nederlandse export.

bron:Atradius