Payroll Select, specialist in de payroll dienstverlening, is tevreden over de ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2010. De corporate omzet is met ruim 11% toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. Ondanks een behoorlijke prijsdruk in de payroll markt is de gemiddelde bruto marge daarbij gelijk gebleven. Payroll Select verwacht voor geheel 2010 een omzetgroei te realiseren van ruim 15%.

Algemeen directeur Rick Simons licht toe:
à¢â‚¬Å“Payroll Select heeft er strategisch voor gekozen haar diensten aan te bieden binnen een gedifferentieerd klantenbestand. Dit heeft er toe geleid dat wij nagenoeg geen last hebben van schommelingen in de markt. Wij investeren continu in de eigen organisatie met als doelstelling om onze service en kwaliteit maar ook de effectiviteit van de organisatie naar een nog hoger niveau te brengen. Dit beleid leidt ertoe dat wij goed in staat zijn te profiteren van de kansen in de markt.à¢â‚¬