Millward Brown heeft in het voorjaar van
2007 weer haar jaarlijks onderzoek onder particuliere beleggers
uitgevoerd. Dit is de elfde editie sinds 1997. Er zijn 1.059
beleggende huishoudens ondervraagd die beleggen in individuele
aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten, aandelenlease
of structured products.In het voorjaar van 2007 telt Nederland 1,44
miljoen beleggende huishoudens en dat betekent een groei van 70.000
ten opzichte van een jaar geleden.

De groei wordt bovenal gedragen door
nieuwkomers die een jaar eerder nog niet op de beurs actief waren.
Toch is er bepaald geen sprake van onbesuisd intreden zoals tijdens
de hausse in de late jaren negentig. Toen groeide de markt met
honderdduizenden per jaar. De intreders van nu weten veel beter
waar ze aan beginnen en zijn zich beter dan toen bewust van
beleggingsrisico's.

Structured products zijn in enkele jaren
tijd gemeengoed geworden. Inmiddels belegt één op de
drie beleggers erin. De rol van professionele adviseurs mag

hierbij niet worden onderschat: beleggers
die zich laten adviseren, plegen vaker in structured products te
beleggen.

Individuele aandelen kunnen zich in een
groeiende belangstelling verheugen. Momenteel hebben naar schatting
775.000 huishoudens individuele aandelen in portefeuille. Daarmee
komt een einde aan een jarenlange periode waarin juist minder
particulieren erin belegden.

De kapitaalgewogen asset mix van
particuliere beleggers toont een portefeuille die de risico's
gemiddeld als volgt spreidt:

49% in beleggingsfondsen

33% in aandelen

9% in obligaties

8% in derivaten

In vergelijking met een jaar geleden is de
weging van obligaties sterk

verminderd. Dit komt beleggingsfondsen en
derivaten ten goede.

De categorie duurzame beleggingsfondsen
wint met name terrein onder kleinere beleggers (tot 10.000 euro
belegd vermogen). De penetratie van deze fondsen is binnen deze
doelgroep in het laatste jaar verdubbeld.

In het voorjaar van 2006 registreerden we
een record optimisme onder particuliere

beleggers. Nu, een jaar later, is dat
optimisme wat getemperd. De koersdalingen in mei 2006 en opnieuw in
februari 2007 hebben duidelijk gemaakt dat het verliezen van
koerswinsten sneller gaat dan het winnen ervan. Toch zijn dit
gezonde koerscorrecties: beleggers realiseren zich eens te meer wat
de risico's zijn. We kunnen spreken van een volwassen markt waar
niet snel grote paniek uitbreekt.

Het zijn bepaald niet alleen de
koerswinsten die beleggers stimuleren om aan de slag te gaan. Voor
de helft van de beleggers is het dividendrendement mede een reden
om te beleggen. Niet eerder hadden zoveel beleggers oog voor
dividend.

Met 70 kantoren in 45 landen behoort
Millward Brown wereldwijd tot de top van

internationale marktonderzoekbureaus. Door
de overname in 2003 van Centrum voor Marketing Analyses plaatste
Millward Brown zich in de top-5 van Nederlandse
marktonderzoeksbureaus. De belangrijkste specialisaties van
Millward Brown in Nederland zijn Financiële Dienstverlening,
Fast Moving Consumer Goods, Telecom en Energie. Het bureau in
Nederland is gevestigd in Amsterdam en telt 110 werknemers.

BRON:Millward brown