Je kunt veiligheid niet los zien van
wederopbouw en bestuur. Dit zei generaal-majoor Ton van Loon
donderdagmiddag tijdens een presentatie over de NAVO-missie in het
zuiden van Afghanistan waarover hij het commando voert. Doordat de
Afghanen zelf meedoen aan zowel de humanitaire hulpverlening, als
aan het harde optreden tegen de Taliban, groeit het draagvlak onder
de eigen bevolking.

Als voorbeeld van humanitaire
hulpverlening noemt Van Loon de reparatie van de Kajkaki-dam, die
een groot deel van de zuidelijke regio van stroom voorziet een
irrigatie mogelijk maakt. Maar vooral ook kleine irrigatieprojecten
zijn van belang. Het draagt bij aan de landbouw en voorziet
jongeren van werk. Het perspectief van een inkomen voorkomt dat ze
bij de Taliban geld verdienen om tegen ISAF en het Afghaanse leger
te vechten.

De situatie in Afghanistan verbetert
langzaam zegt Van Loon. Bestuurders nemen verantwoordelijkheid en
al tweeduizend rekruten meldden zich voor een opleiding bij de
politie of het leger. De lokale bevolking.wordt vooral bereikt door
de lokale bestuurders bij de missie te betrekken, bijvoorbeeld via
overleg met de dorpsoudsten tijdens zogeheten sjoera’s. De
stad Kandahar speelt hierin een sleutelrol. Als de bevolking ziet
dat je de eigen machtscentra onder controle hebt, krijgt ze ook
vertrouwen in wat je voor hen kunt betekenen. Aan de andere kant is
de Taliban nog steeds een factor van betekenis en blijft corruptie
een probleem, zo geeft de commandant aan.

bron:MinDef