In oktober was het uitvoervolume van
goederen, na correctie voor werkdageffecten, ruim 8 procent groter
dan in oktober 2005. Het volume van de ingevoerde goederen was 10
procent groter dan een jaar eerder. De volumegroeicijfers van de
in- en uitvoer in oktober liggen in lijn met het gemiddelde van de
eerste negen maanden van 2006. Dat blijkt uit de gegevens die
werden verzameld door het CBS.

Het handelsoverschot bedroeg in oktober
2,5 miljard euro. Dat is iets minder dan in dezelfde periode van
vorig jaar. De uitvoerwaarde is uitgekomen op 28,1 miljard euro.
Dit is 13 procent meer dan in oktober 2005. De waarde van de invoer
was 15 procent hoger en bedroeg 25,6 miljard euro. Oktober 2006
telde één werkdag meer dan vorig jaar. Het effect
hiervan op de in- en uitvoergroei bedraagt ongeveer 3
procentpunt.

De in- en uitvoerprijzen waren
respectievelijk 2 en 1 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee
ligt de prijsstijging van de in- en uitgevoerde goederen op
hetzelfde niveau als in september.

De waarde van de handel met de EU-landen
nam in oktober sterker toe dan die met de niet-EU-landen. Bij de te
onderscheiden goederencategorieën stegen de invoer van
chemische producten en de uitvoer van industriële producten
het meest.

bron:CBS