De Tweede Kamer heeft op 3 juli groen
licht gegeven aan een convenant tussen VROM en de kunstmestsector
over beveiligings- en registratiemaatregelen voor een aantal
specifieke kunstmestsoorten.

Het zogenoemde kunstmestconvenant is een
belangrijke gezamenlijke afspraak om misbruik van kunstmest tegen
te gaan (zoals het gebruiken van kunstemst bij het maken van
explosieven). Het convenant omschrijft over welke soorten kunstmest
het gaat, te nemen beveiligingsmaatregelen en het registreren van
de handel van deze soorten kunstmest gedurende het gehele
produktieproces, tot en met de aflevering bij boer of particulier.
Ook zullen incidenten en verdachte transacties geregistreerd gaan
worden. Deze overeenkomst is in nauwe en goede samenwerking met de
producenten en handelaren van kunstmest tot stand gekomen.

bron:VROM