Maandag ontmoet minister-president Yves
Leterme de Nederlandse premier Balkenende in Den Haag. De groene
partijen van Vlaanderen en Nederland roepen naar aanleiding van
deze officiële ontmoeting de beide regeringsleiders om ook
overleg te plegen over de gezamenlijke invoering van een slimme
kilometerheffing. Met name een heffing per kilometer
gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken die in de
plaats komt van bestaande verkeersbelastingen.

Het plan voor de éénzijdige
invoering van een wegenvignet door Vlaanderen werd in Nederland op
groot protest onthaald. Ook de Vlaamse Groenen hebben altijd grote
vragen gehad bij de invoering van dit wegenvignet. Omdat zo een
vignet in wezen niets oplost. Het is geen sturend instrument. Het
vignet zal niet zorgen voor minder verkeer of voor minder
vervuilende autos of vrachtwagens.

Als de Nederlandse en de Vlaamse Regering
hun respectieve de Kyoto-doelstellingen willen halen, dan is de
vervanging van de bestaande verkeersbelastingen door een meer
ontradende ecologische heffing, in feite een noodzaak. Vlaanderen
zou er dus goed aan doen mee te stappen in de plannen van het
Nederlandse kabinet om gefaseerd een slimme kilometerheffing in te
voeren.

Het beste zou zijn dat alle
Benelux-regeringen samen zouden beslissen om in stappen zon slimme
kilometerheffing in te voeren.

Voor Groen! en Groen Links is dit veel
logischer en simpeler dan nu te beginnen marchanderen tussen
Vlaanderen en Nederland : als Nederlanders een vrijstelling krijgen
voor het vignet, moeten Vlamingen minder kilometerheffing betalen,
enzovoort

Waarom het niet simpel houden? Eén
systeem, in alle Benelux-landen en straks misschien in alle landen
die vroeger meededen met het Eurovignet voor vrachtwagens. De
apparatuur bestaat al om een kilometerheffing in te voeren die
rekening houdt met tijd en plaats. Zo zijn aparte tolheffingen niet
meer nodig. Ook de milieuprestaties van de wagen kunnen meteen
verrekend worden. Idealiter zou deze kilometerheffing moeten
bijdragen aan de algemene klimaatdoelstelling voor beide landen :
een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot door auto- en
vrachtwagenverkeer met 2%.

Zou het niet mooi zijn als Nederland en
Vlaanderen samen de voorlopers zouden worden van een nieuw
ecologisch mobiliteitsbeleid in Europa?

Groen! heeft al een resolutie in die zin
neergelegd in het Vlaams parlement. Daarover wordt nu dinsdag
gestemd. GroenLinks zal het voorstel aankaarten in de Tweede
Kamer.

bron:GoenLinks