Achttien  groene kennisinstellingen hebben vandaag in Driebergen een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken in de .Groene Kenniscoà¶peratie.. Dat gebeurde tijdens een conferentie ter gelegenheid van de presentatie van zowel de Groene Kenniscoà¶peratie als de directie Kennis van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze nieuwe beleidsdirectie is de opvolger van de directie Wetenschap en Kennis en het Expertisecentrum LNV. De directie Kennis en de Groene Kenniscoà¶peratie gaan samen een impuls geven aan de vernieuwing van het groene onderwijs.

De groene kennisinstellingen kunnen door samenwerking de voordelen van hun kleinschaligheid behouden, terwijl ze toch op grote schaal vernieuwen, zo stelde minister Veerman van LNV in zijn bijdrage aan de conferentie. .Ons groene kennissysteem is een pareltje, klein, slim en praktisch., aldus Veerman. .Maar er is geen reden om nu op onze lauweren te rusten. Zowel in het onderwijs als in de agribusiness verandert veel op dit moment. En we willen graag onze koploperspositie behouden.. De instellingen gaan samenwerken op het gebied van onderwijsvernieuwing, kenniscirculatie (o.a. door intensievere contacten met het bedrijfsleven) en ondersteuning (o.a. de ICT-voorzieningen). Voorzitter van de Groene Kenniscoà¶peratie wordt prof.dr. L. (Lous) van Vloten-Doting. 
 
De vandaag gepresenteerde directie Kennis van LNV richt zich op het ontwikkelen van beleid voor onderwijs en onderzoek en het realiseren van kennisinbreng in het LNV-beleid. De directie heeft vestigingen in Den Haag en Ede. Directeur is dr. J.A. (Janneke) Hoekstra, plaatsvervangend directeur ir. A.S.M. (Ad) Tabak.  
 
bron:LNV