De Groene School in Winsum heeft zich drie dagen ingezet voor het project à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬ van het Lejofonds en daarmee ruim 18.000 euro verdiend.

Het betreft een project in Oeganda. Gezinnen krijgen onder bepaalde voorwaarden een geit. Veel gezinnen en families hebben geen geld om een kind naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Door een geit kan een gezin inkomsten verwerven waardoor het schoolgeld betaald kan worden. Het kind krijgt op die manier weer een toekomst. Elke gezin dat een geit krijgt moet het eerstgeboren geitje doorgeven aan een andere familie. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect aan hulp.

De driedaagse actie startte, onder het motto à¢â‚¬Å“Vooruit met de geit!à¢â‚¬ , met een inzamelingsactie van lege flessen. De vijf schoolbussen van de Groene School die normaal gebruikt worden voor leerlingenvervoer reden nu de provincie door om overal lege flessen in ontvangst te nemen. In totaal werden op deze wijze ruim 10.000 lege flessen opgehaald.

Op de tweede dag werden allerlei klussen uitgevoerd bij bedrijven. Daarnaast werden een aantal sponsoractiviteiten gehouden, zoals een hardlooptocht, een wandeltocht en een dansmarathon.

Op de derde dag werd een rommelmarkt en een braderie gehouden op een van de locaties van de Groene School. De verkoop bij opbod van door spelers gesigneerde kledingstukken van F.C.Groningen was daarbij een hoogtepunt.

De actiedriedaagse werd afgesloten met een feestavond voor de leerlingen. Aan het eind van de avond werd het eindbedrag van ruim 18.000 euro bekendgemaakt en symbolisch overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Lejofonds