Eà©n keer in de vier jaar organiseert de Groene School in Winsum een grote actie voor een goed doel.
Leerlingen zijn dan een aantal dagen bezig, om op allerlei manieren geld in te zamelen.
Zo is er geld geld ingezameld voor boeren in Nicaragua (1989/90), voor artsen zonder grenzen (1993/94), 12 jaar geleden is er in India een complete school gebouwd, in 2002 werd meer dan € 33.000,00 bij elkaar gebracht voor een school in Roemenië en in 2006 werd €25.000,00 overgemaakt naar Burns Turiani, een brandwondencentrum in Tanzania.
Het gaat dus om acties, waarbij heel veel geld wordt ingezameld.

2010 staat weer in het teken van een grote actie. Dit jaar is gekozen voor het Lejofonds, dat een geitenproject realiseert in Oeganda. Veel ouders en voogden in Oeganda hebben geen geld om hun kind naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Met een geit zijn inkomsten te verwerven waardoor schoolgeld betaald kan worden. Zo krijgt een kind weer een toekomst. Vooruit met die geit!
Leuk detail is, dat dit project is opgericht door Leo Annyas, 20 jaar geleden een bevlogen directeur van de St. Jozefschool in Wehe den Hoorn.

De actiedriedaagse valt dit jaar op 17. 18 en 19 maart. Drie dagen staan de school en de regio bol van activiteiten.
Woensdag 17 maart staat in het teken van sponsoractiviteiten, waarover in een volgend persbericht meer informatie volgt.
Donderdag 18 maart is de dag van klussen en workshops. Een deel van de docenten en leerlingen gaan in workshops de braderie van de vrijdag organiseren, een ander deel biedt zich aan voor klussen op bedrijven, of bij particulieren, gekoppeld aan de uitspraak die we zo af en toe wel eens horen:

à¢â‚¬Å“Had ik maar een dag lang een aantal ´kwajongens‘˜,
Dan zou deze klus in à©à©n dag geklaard zijnà¢â‚¬.

Voor die kwajongens kan de Groene School op 18 maart zorgen. We zoeken uitdagingen voor leerlingen, die aan het eind van die uitdaging kunnen zeggen:

à¢â‚¬Å“We hebben dit gedaan en we hebben dat verdiend voor die mensenà¢â‚¬.

De insteek bij het inzamelen van geld moet nl. niet alleen maar zijn, dat je er om vraagt, maar ook dat je er wat voor doet.
Bedrijven of particulieren, die zich door dit aanbod aangesproken of uitgedaagd voelen kunnen contact opnemen met Henk Klein op de Groene School. Er kunnen dan verder afspraken gemaakt worden.
Vrijdag 19 maart staat in het teken van een braderie op locatie de Brake. Een middag die zal bruisen van activiteiten en aanbiedingen doorlopend tot het begin van de avond en voor de leerlingen van de Groene School uitmondend in een geweldig schoolfeest.Tijdens dit schoolfeest zal de uitslag van de actiedriedaagse bekend gemaakt worden en overgedragen worden aan een vertegenwoordiger van het Lejofonds.
Contactadres: Groene School, tel; 0595447070, e-mail: [email protected]
Informatie Lejofonds: www.lejofonds.nl