Het milieubeleid van Balkenende II loopt op een mislukking uit, zo blijkt volgens GroenLinks uit de ´Milieubalans 2005' die vandaag verschijnt. De meeste doelen worden niet gehaald, het tempo waarin vervuiling afneemt is veel te laag. De kwaliteit van de natuur gaat achteruit, de gezondheid van veel mensen wordt aangetast, zo concludeert het RIVM.

Het is hoog tijd voor een revolutie in het milieubeleid, zo vindt GroenLinks. Milieu moet niet langer sluitpost, maar uitgangspunt zijn bij keuzes in het landbouw- en verkeersbeleid. Om te beginnen zou premier Balkenende zich moeten inzetten voor directe invoering van een regulerende kilometerheffing en een forse reductie van de veestapel.

De laatste maanden is er een serie nieuwe studies verschenen die de grote noodzaak van voortvarende aanpak van diverse milieuproblemen hard aantoont: klimaatverandering treedt sneller op en met grotere gevolgen dan eerst gedacht, wereldwijd worden ecosystemen in hoog tempo aangetast, vuile lucht maakt jaar in jaar uit vele slachtoffers. Na roken heeft milieu van alle ´leefstijlfactoren' nu de meeste invloed op de gezondheid. Meer dan bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, verkeerde (of te veel) voeding, of inactiviteit, zo meldt de ´Milieubalans 2005'.

De inactiviteit van het kabinet Balkenende steekt schril af bij de urgentie van een daadkrachtige aanpak. Het effect van maatregelen uit de jaren negentig ijlt nu nog na. Maar omdat nieuwe maatregelen uitblijven, wordt dit effect kleiner en kleiner: het tempo van emissiereductie daalt, komt tot stilstand, of soms beginnen emissies alweer toe te nemen. Iedere doorbraak naar verdere reductie blijft uit.

Een revolutie in het milieubeleid is noodzakelijk. We zullen de grenzen die ons ecosysteem en de gezondheid van mensen stellen, eindelijk echt in acht moeten gaan nemen. Dit betekent grenzen stellen - via het vastleggen van harde doelen, via het doorberekenen van milieukosten in de prijzen - aan de groei van het verkeer, aan de jaarlijks maximaal haalbare economische groei, aan het aantal koeien, varkens en kippen in Nederland. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ook een grote meerderheid van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een land met een ontspannen samenleving waar veel aandacht is voor natuur en milieu en een wat bescheidener economische groei.

bron:Groenlinks