GroenLinks wil opheldering van de
ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Veerman (Natuur) over de
vergiftigde vogels die zijn aangespoeld op de Noord-Hollandse
kusten. Kamerlid Wijnand Duyvendak wil weten of Rijkswaterstaat
actief gezocht heeft naar het schip waar het gif mogelijk van
afkomstig is. GroenLinks hamert al jaren op meer actie tegen
illegale giflozingen.

Een voorstel van GroenLinks om
afvalinzameling “gratis” te maken door de kosten om te
slaan in het havengeld, werd eerder door Peijs afgewezen. Duyvendak
wil dat de minister alsnog naar dit voorstel kijkt, om in de
toekomst het aantal lozingen te verminderen en schade aan de natuur
en dierenleed te voorkomen.

bron:GroenLinks