GroenLinks heeft Kamervragen gesteld aan
minister Hirsch Ballin van Justitie over het fotograferen van
hangjongeren door de politie. In het NOS journaal van 31 april 2007
werd gemeld dat het politiekorps Zuid-Holland-Zuid hangjongeren
fotografeert en hun privé-gegevens vastlegt in een database.
Deze jongeren hebben echter geen strafbare feiten begaan en evenmin
toestemming gegeven voor het maken van de foto’s.

Volgens GroenLinks is met het systematisch
fotograferen van jongeren de privacy in het geding. ‘Ik vind
het onacceptabel dat personen soms zelfs stiekem worden
gefotografeerd en hun privé-gegevens worden vastgelegd,
terwijl zij geen enkel strafbaar feit hebben begaan.’, aldus
het GroenLinks Kamerlid Naima Azough. Zij wil daarom weten of
alleen het korps Zuid-Holland-Zuid een dergelijke database gebruikt
of dat ook korpsen elders in het land foto’s nemen van de
hangjeugd.

In een reactie geeft het politiekorps
Zuid-Holland-Zuid aan dat van de database een preventieve werking
uitgaat. Kamerlid Azough wil daarom ook van minister Hirsch Ballin
weten op welke wijze het fotograferen van jongeren een concrete
bijdrage levert aan het verbeteren van de veiligheid.

bron:GroenLinks