Er wordt in Nederland veel over politieke
vernieuwing gesproken; echte daden blijven vaak uit. GroenLinks
heeft een uitgewerkt voorstel gemaakt, dat de Tweede Kamer in staat
stelt om voortaan kandidaat bewindslieden te horen,
vóórdat zij benoemd worden. In een nieuwe nota heeft
GroenLinks tal van vragen beantwoord, die andere fracties in het
verleden over ons voorstel hebben gesteld. Nu de schriftelijke
behandeling voltooit is, hopen wij dat het Kamerdebat over dit
initiatief in de tweede week van februari kan plaatsvinden. Op tijd
om de kandidaten voor het nieuwe kabinet te kunnen horen.

Om een publieke toets door de Kamer
mogelijk te maken, heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel gemaakt
dat het Reglement van Orde van de Kamer wijzigt. Met dit voorstel
wordt het in de toekomst mogelijk dat de formateur een lijst van
kandidaat bewindslieden bekend maakt, waarna de Tweede Kamer
hoorzittingen organiseert met deze kandidaten. In de hoorzittingen
kunnen vragen gesteld worden over bijvoorbeeld de geschiktheid van
de kandidaat en zijn handelswijze of opvattingen uit het verleden.
Ook kan de visie van de kandidaat op ministeriële
verantwoordelijkheid en de relatie met de Kamer besproken
worden.

Incidenten rond bijvoorbeeld Philomena
Bijlhout (na 7 uur weg), Charles Swietert (na 4 dagen weg) en Roel
in ’t Veld (na 10 dagen weg) kunnen met een meer open
procedure voorkomen worden. Nog belangrijker is, dat een publieke
toets op het selecteren van bewindslieden door de gehele Kamer goed
past in het streven naar meer dualisme. Nu bepalen immers alleen de
fractievoorzitters van de beoogde coalitiepartijen en de formateur
wat er gebeurd.

Ons voorstel biedt een extra waarborg op
een goede selectie. Het draagt bij aan meer vertrouwen tussen
burgers en de politiek, omdat het de openheid vergroot en de
integriteit van het openbare bestuur kan versterken. Bewindslieden
hebben immers een voorbeeldfunctie en elk incident is er
één te veel.

Nadat de hoorzittingen zijn gehouden volgt
een debat met de formateur over zijn wijze van selecteren. In dat
debat zou de Kamer, gehoord de kandidaten, ook kunnen verzoeken om
de voordracht van één kandidaat (of meer) te
heroverwegen. Na de hoorzittingen, het debat en een eventuele
heroverweging door de formateur stelt hij zijn advies aan het
staatshoofd op. Daarna kan de Koningin samen met de nieuwe premier
de bewindslieden benoemen.

bron:Groenlinks