GroenLinks wil zo snel mogelijk een
regeling die zelfstandige vrouwen recht geeft op een
zwangerschapsuitkering. Een aparte regeling is nodig, nu de
rechtbank in Den Haag heeft gesteld dat de huidige regels
zelfstandige vrouwen geen recht geven op een
zwangerschapsuitkering. GroenLinks gaat deze zomer een
initiatiefwet indienen.

De huidige regelgeving geeft vrouwelijke
zelfstandigen te weinig rechten. Dat blijkt uit de uitspraak die
vandaag door de rechtbank is gedaan in de zaak die FNV en het
proefprocessenfonds Clara Wichman tegen de Nederlandse staat hadden
ingediend. De rechter concludeerde dat de huidige regelgeving
zelfstandige vrouwen geen recht geeft op een
zwangerschapsuitkering. "Daarom moet er een fatsoenlijke
collectieve regeling komen, zodat vrouwen met een eigen bedrijf een
kind kunnen krijgen, zonder zich druk te hoeven maken om hun
financiële positie", aldus GroenLinks-Kamerlid Mariko
Peters.

Kabinet traineert zwangerschapsverlof
zelfstandigen

Tot 2004 waren alle ondernemers verzekerd
via de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) en
hadden vrouwelijke ondernemers recht op betaald zwangerschapsverlof
van zestien weken. Het vorige kabinet van CDA, VVD en D66 heeft de
WAZ ingetrokken, waarmee ook het recht op zwangerschapsverlof is
komen te vervallen. GroenLinks, daarbij gesteund door een
meerderheid in de Tweede Kamer, heeft het kabinet al drie keer per
motie opgeroepen om dit alsnog wettelijk te regelen. Hier is door
het kabinet nooit gehoor aan gegeven. Zowel de vorige minister De
Geus, als nu minister Donner, weigeren echter halsstarrig deze
moties uit te voeren.

Publieke regeling is nodig

Een deel van de vrouwelijke ondernemers
heeft zich particulier bijverzekerd, maar zij hebben te kampen met
hoge premies en een wachttijd van (meestal) twee jaar. Daarnaast
zijn tienduizenden zelfstandige vrouwen nu niet verzekerd. Gevolg
is dat zij rondom een bevalling vaak maanden zonder inkomen zitten.
GroenLinks vindt dat volstrekt uit de tijd: een kabinet dat zegt
het ondernemerschap hoog in het vaandel te hebben staan en de
emancipatie van vrouwen belangrijk te vinden, moet drempels voor
ondernemende vrouwen wegnemen en zich niet verschuilen achter
smoesjes om de kamermoties niet uit te voeren. Kortom: die publieke
regeling voor zwangerschapsverlof moet er snel komen. Als het
kabinet dat blijft weigeren, zal GroenLinks dat zelf doen door
middel van een initiatiefwet.

Rechter heeft gesproken, kabinet moet in
actie komen

Niet alleen GroenLinks vindt dat er een
collectieve regeling moet komen voor zwangere ondernemers. Onder
andere de Commissie Gelijke Behandeling, de FNV en het Clara
Wichmann Instituut hebben onlangs bij het kabinet aangedrongen op
een fatsoenlijke regeling. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie
ILO heeft een oproep gedaan aan het kabinet: Nederland is immers
het enige land in heel Europa dat niets geregeld heeft voor
zwangere zelfstandigen.

bron: GroenLinks