GroenLinks steunt de huisartsenacties van harte en roept andere politieke partijen, patiëntenverenigingen en beroepsgroepen op om hetzelfde te doen. De protesten van de huisartsen draaien niet om hun eigen inkomen, maar om de kwaliteit van de huisartsenzorg. Het nieuwe zorgstelsel ondermijnt goede zorg. Het is terecht dat de huisartsen zich daar tegen verzetten.

Het nieuwe zorgstelsel versterkt de machtspositie van de verzekeraars enorm. Voortaan bepalen niet de huisarts en de patiënt maar de verzekeraars welke geneesmiddelen een patiënt wel en niet mag ontvangen, naar welk ziekenhuis of specialist een patiënt mag worden doorverwezen, enzovoorts. De verzekeraars staan op te grote afstand van de patiënt en zijn niet toegerust om dat goed te kunnen bepalen. Zij zullen dus vooral naar kosten en statistieken kijken. Terwijl de huisarts juist oog heeft voor die ene patiënt die anders is dan de anderen, kijkt de verzekeraar alleen tot welke statistische groep iemand behoort. Maatwerk wordt dan moeilijk.

De huisartsen zullen in het nieuwe stelsel bovendien veel meer tijd kwijt zijn met onderhandelen en met bureaucratie.  Zij moeten met tientallen verschillende ziektekostenverzekeraars onderhandelen en voor de patiënt uitzoeken op welke medicijnen, behandelingen en behandelaars hij volgens zijn verzekeraar recht heeft. Hoogervorst meent ten onrechte dat verzekerden dat zelf wel kunnen. De huisartsen hebben talloze (bijvoorbeeld oudere, analfabete of allochtone) patiënten voor wie dat allemaal te ingewikkeld is, zeker als ze al ziek zijn. Dat gaat de huisartsen veel extra tijd kosten, maar al die extra tijd krijgen ze niet vergoed. Dat gaat dus af van de tijd die ze aan de echte zorg kunnen besteden.

De protesterende huisartsen zijn terecht bang dat het al bestaande huisartsentekort alleen maar verder zal toenemen. Veel huisartsen durven hun kinderen niet aan te raden om ook huisarts te worden. De dreigende inkomensvermindering is daarin niet meer dan de druppel die de emmer doet overlopen. Veel van de problemen waar huisartsen tegenaan lopen, gelden ook voor patiënten en andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg. GroenLinks roept daarom die andere partijen op om de acties te steunen, in plaats van te mopperen over een te lange staking. Een paar dagen staken, kost veel minder patiëntenleed dan het nieuwe stelsel van Hoogervorst. Het is beter om de huisartsen te steunen dan om een bemiddelaar aan te wijzen, zoals de PvdA en het CDA bepleiten. We moeten niet de suggestie wekken dat de huisartsen en Hoogervorst allebei een beetje gelijk hebben. GroenLinks kiest duidelijk positie voor de huisartsen. Als ook CDA en PvdA de huisartsen steunen, kunnen we Hoogervorst gezamenlijk dwingen om serieus in te gaan op de eisen van de huisartsen.

bron:GroenLinks