GroenLinks wil van het kabinet weten of
het van plan is de luchthaven na 1 januari 2008 een beperkte
openstelling te bieden en wie de kosten daarvan moet gaan dragen.
Bij Defensie wordt momenteel zwaar bezuinigd. De kosten voor de
beperkte openstelling van luchthaven Twente, bestaande uit onder
andere luchtverkeersleiding en calamiteitenbestrijding, worden
geschat op 4 a 5 miljoen Euro per jaar. Deze kosten moeten tot de
exploitatie worden gerekend, en komen dus in principe niet in
aanmerking voor overheidssteun.

Verder wil GroenLinks weten wat de plannen
van het Rijk zijn bij de gebiedsontwikkeling. Nu de verkoop van de
grond van de voormalige militaire vliegbasis aan gemeente en
provincie niet doorgaat, heeft het Rijk inbreng in de
ontwikkelingsmaatschappij. Welke bestemming de voorkeur van het
Rijk heeft, is niet bekend. Tot nog toe was de insteek van gemeente
Enschede het ontwikkelen van een commerciële luchthaven, maar
alternatieven als natuur en recreatie, komen nu ook in beeld.
Provincie Overijssel onderzoekt alternatieven in een
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) en overweegt ook in de
Milieu-Effect Rapportage (MER) alternatieven op te nemen.

GroenLinks verbaast zich erover dat kort
voor de besluitvorming in de Provinciale Staten en gemeenteraad van
Enschede allerlei geruchten verschijnen in de media. Een
zorgvuldige besluitvorming over het luchthavengebied tussen
Hengelo, Oldenzaal en Enschede moet gebaseerd zijn op feiten.
GroenLinks hoopt daarom op een spoedige beantwoording van de
ministers Van Middelkoop en Eurlings

bron:GroenLinks