Netbeheerders en producenten/handelaren in
energie mogen in de toekomst niet meer onderdeel van
één bedrijf uitmaken. De bedrijven krijgen
tweeënhalf jaar de tijd om onafhankelijk netbeer in te voeren.
Dit schrijft minister Van der Hoeven (EZ) in een brief aan de
Tweede en Eerste Kamer.

Het besluit van de minister gaat in op 1
augustus 2007. Daarna krijgen de energiebedrijven tweeënhalf
jaar de tijd om te splitsen.

Hierdoor ontstaan twee soorten
energiebedrijven: bedrijven die de distributienetten voor
elektriciteit en gas beheren, en commerciële bedrijven die
actief zijn op het gebied van handel, levering en productie.

Commerciële activiteiten

Minster Van der Hoeven wijst op een trend
dat bedrijven 'onmiskenbaar een (internationale) strategie
ontwikkelen op hun commerciële activiteiten'. De netten maken
daarvan volgens haar integraal onderdeel uit.

Met het groepsverbod wil de minister
negatieve invloeden van commerciële activiteiten op het
netbeheer voorkomen.

Van der Hoeven ziet de netbeheerder als
een publieke ondernemer en de opbrengst van de netten als publieke
middelen.

Bron:EZ