Rondom een noodstroomaggregaat op de
Marinekazerne in Amsterdam is dinsdag ongeveer vijfhonderd liter
dieselolie gelekt. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden met een
transportpomp, waarvan de beveiliging niet werkte.

Het incident is direct gemeld bij de
Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam. Vooruitlopend op hun
rapportage is Defensie begonnen met de sanering. Zij laat de grond
afgraven en bodemonderzoek doen door gespecialiseerde en
gecertificeerde bedrijven. Ook vindt onderzoek plaats naar het
grondwater.

De gevelstenen van het gebouw waaruit de
olie naar buiten lekte zijn inmiddels gereinigd. De grondsanering
is ook al voor een groot deel uitgevoerd. Om een dergelijk incident
in de toekomst te voorkomen wordt, na afronding van het
controlerend bodemonderzoek, een nieuw systeem geplaatst.

bron:MinDef