Een grote delegatie van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen discussieert woensdag 8 februari aanstaande in en met de Eerste Kamer over de toekomst van het middenbestuur. Tijdens de algemene beschouwingen zegde minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de senaat toe dat hij nog voor de zomer van 2006 met een notitie komt over de toekomst van het middenbestuur. Reden voor de Eerste Kamer en de provincie Groningen om hierover met elkaar te discussiëren. Behalve over de toekomst van het middenbestuur discussiëren de Staten en kamerleden die dag ook over de kwaliteit van wetgeving.

Bestuurlijke drukte
De Eerste Kamer ergert zich aan de zich steeds maar voortslepende discussie over de bestuurlijke drukte, zo bleek ook bij de behandeling van de Wgr-plus eind vorig jaar. 'Daar moet snel een eind aan komen', zo lieten drie senatoren deze maand noteren in Provincies.nl. Remkes heeft al laten weten vast te willen houden aan de bestuurlijke hoofdstructuur die onder Thorbecke in de 19e eeuw tot stand is gekomen: gemeenten-provincies-rijk. 'Maar het Huis van Thorbecke is geen statisch geheel', zei de minister ook tijdens het debat over de Wgr-plus. Hij hoopte al over een jaar met de Eerste Kamer over het nieuwe middenbestuur in debat te kunnen gaan.
Zichtbaarheid
Het bezoek van de Groninger delegatie aan de Eerste Kamer is er één in een reeks van provinciebezoeken. Op initiatief van de Eerste Kamer komen alle provincies op bezoek om te discussiëren over diverse onderwerpen. De provincies Zeeland, Flevoland, Zuid-Holland, Drenthe, Friesland en Gelderland gingen Groningen voor. Nog voor de Staten- en Eerste Kamerverkiezingen in 2007 hebben de Kamerleden al hun kiezers - Provinciale Staten kiezen aansluitend aan hun verkiezing de leden van de Eerste Kamer - op bezoek gehad. De Eerste Kamer kwam tot dit initiatief om de banden met de provincies aan te halen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep te vergroten.
bron:Eerste Kamer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular