Het gaat goed met de veiligheid in
Groningen. Ook in 2006 is het aantal delicten op verschillende
onderwerpen gedaald. Het aantal verdachten en aangeleverden aan
justitie is daarentegen toegenomen. Het resultaat van de
politie-inzet mag dan ook geroemd worden. Groningen wordt steeds
veiliger. Korpschef Dros van de Regiopolitie Groningen presenteerde
vrijdag 29 december de belangrijkste resultaten van 2006 en blikte
alvast vooruit op 2007.

Burger is tevreden

De burger is weer tevreden over de inzet
van Regiopolitie Groningen. Dat blijkt uit de dit jaar gehouden
Politiemonitor 2006. Groningen scoort daarmee als korps hoog op de
landelijke ladder. Ook ten aanzien van de beschikbaarheid wordt de
Regiopolitie Groningen door de burgers van haar provincie
bovenmatig gewaardeerd. De focus van het korps is de laatste jaren
sterk gericht geweest op de ‘Burger in beeld’. Tevens
heeft het korps zich kritisch gericht op haar eigen organisatie met
behulp van klanten. Met een mysterie guest is het gedrag en
inrichting van de eigen organisatie gemeten.

Goede resultaten

De resultaten over 2006 mogen er zijn. Het
aantal aangiften is toegenomen, maar ook het aantal verdachten dat
is voorgeleid aan het openbaar ministerie is toegenomen. In 2006
werden minder woninginbraken gepleegd. Wel nam het aantal
mishandelingen toe. Vermoedelijk door de extra aandacht op het
thema huiselijk geweld. Het aantal ongevallen incluis letselzaken
nam wederom af. Wel maakt Regiopolitie Groningen zich zorgen om het
aantal doorrijders na een ongeval. De politie loste daarentegen
meer gevallen van vernielingen op. Terwijl ook het aantal aangiften
van vernielingen in 2006 toenam.

Vooruitblik naar 2007

In 2007 gaat de politie extra aandacht
schenken aan overlast door jongeren, mede veroorzaakt door alcohol.
Samen met lokale overheden en instellingen gaat de politie stevig
aan de slag met het voorkomen van incidenten waarbij jongeren een
rol spelen. Het korps mag de komende jaren ook meer mensen aan
trekken voor het werk op straat. De komende jaren zal het korps
gaan groeien met ongeveer 200 medewerkers.

‘Waakzaam en Dienstbaar’

Naast regionale en interregionale
samenwerking zal er ook qua landelijke samenwerking meer gebeuren.
Zo zal het motto voor de komende jaren veranderen van ‘de
politie is je beste vriend’, naar ‘Waakzaam en
Dienstbaar’ . Waakzaam tegen ontoelaatbare inbreuken op uw
veiligheid en dienstbaar voor de democratische rechtstaat en voor
u.

bron:Politie Groningen