Met de aanhouding van twaalf verdachten
uit Onstwedde en Alteveer (leeftijd 15 tot en met 30 jaar) heeft de
politie honderd misdrijven opgelost. De strafbare feiten werden
gepleegd in de periode van december 2004 tot oktober 2006. De
politie had al geruime tijd verdenkingen tegen deze groep. De
aanhouding van een Onstwedder na een vernieling van een auto vormde
de basis voor het onderzoek. Hierna werden zes verdachten
druppelsgewijs aangehouden en zes verdachten gehoord. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat zes verdachten de kern van de groep
vormden. De andere verdachten pleegden één vernieling
door goederen op een brandstapel te gooien tijdens de jaarwisseling
2004/2005 in Onstwedde en enkele andere feiten.

Vernielingen

De groep pleegden openlijke
geweldplegingen, vernielingen, diefstallen en brandstichtingen in
Onstwedde, Vlagtwedde, Holte en Alteveer. Zo werden auto’s
vernield (buitenspiegels, antennes en over auto’s heenlopen),
een brievenbus bij de manege in Onstwedde in brand gestoken en
bushokjes en telefooncellen vernield. Verder moest ook een
prieeltje in Onstwedde het ontgelden. De zitbanken en afvalbakken
werden in brand gestoken. Ook haalde men bermpaaltjes uit de grond
om deze vervolgens op de rijbaan te gooien. Op een begraafplaats
werd een grafzerk omver geduwd en werd een kruis van een
oorlogsmonument in Onstwedde verwijderd. Ten slotte was de groep
verantwoordelijk voor het vernielen van versiering (sneeuwpoppen en
lampen) tijdens de feestweek in Alteveer.

Motief

Een echt motief voor hun daden hadden de
verdachten niet echt. Verveling en stoer doen binnen de groep waren
wel factoren, die een rol hebben gespeeld. In feite was het een
gewoonte geworden om na het uitgaan spullen van anderen te
vernielen. Alle verdachten mochten na verhoor het politiebureau
verlaten. Drie verdachten bleken al eerder met de politie en/of
justitie in aanraking geweest. De politie schat de totale schade op
meer dan 20.000 euro.

Ontbrekende aangiften

Van veel vernielingen heeft de politie
geen aangifte binnengekregen. Van de door de groep bekende feiten
werd 55 keer aangifte gedaan, terwijl van 33 opgeloste zaken geen
aangifte is binnengekomen. De buurtagent heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de oplossing van deze zaken. De politie heeft
het onderzoek afgerond. Zij maakt proces-verbaal op.

bron:Politie Groningen