Onder het motto 'Niemand slaapt op straat
en veilige huizen voor vrouwen en kinderen' hebben
woningcorporaties in Groningen een netwerk gevormd met
maatschappelijke opvanginstellingen. Op 22 mei 2007 hebben de
deelnemende partijen een convenant getekend.

Corporaties en organisaties steken samen
de handen uit de mouwen om dakloosheid op te lossen en in de
toekomst te voorkomen. De organisaties vinden het onaanvaardbaar
dat mensen onvrijwillig dakloos zijn. Het netwerk richt zich op
moeders en kinderen, zwerfjongeren en andere dak- en
thuislozen.

Om resultaat te boeken ontwikkelen de
corporaties nieuwe woonvormen, en worden de regels voor
woonruimteverdeling ten gunste van deze doelgroep aangepast. Het
netwerk richt zich niet alleen op het regelen van onderdak. De
organisaties zorgen ook voor begeleiding en een zinvolle
dagbesteding, en daarmee in feite voor het versterken van de
menselijke waardigheid.

bron:AEDES