De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft van circa 350
bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouwsector toezeggingen
ontvangen voor deelname aan de versnelde procedure.
De NMa startte eerder tegen in totaal circa 400 bedrijven een
sanctieprocedure.Dit resultaat geeft aan dat een groot aantal
bouwbedrijven op deze wijze snel schoon schip wil maken.

De 350 bedrijven hebben een machtiging verleend aan de heer drs. J.C.
Blankert. Hij zal nu gezamenlijk verweer voeren voor deze bedrijven.
Vervolgens zal de directeur-generaal van de NMa op basis van de feiten
per bedrijf begin volg endjaarindividuelesanctiesopleggen.

Bijna 60% van de bouwbedrijven die eerder bij de NMa een
clementieverzoek hadden ingediend heeft de NMa toestemming verleend om
hun gegevens door te sturen aan de Belastingdienst.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)