Duizenden mensen in opvanginstellingen -daklozen en zwerfjongeren-
lopen het gevaar in 2005 niet de zorg te krijgen waar ze recht op
hebben. Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft weliswaar een groot budget
beschikbaar gesteld, maar met dit budget van 20 miljoen kan helaas
slechts de helft van de cliënten geholpen worden.  De Federatie Opvang
is van oordeel dat er voldoende budget beschikbaar moet komen om een
ieder die volgens de wet recht heeft op zorg te helpen. 

 
Zorgkantoren en opvanginstellingen becijferen het tekort op ongeveer 48
miljoen. Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft vandaag in een brief aan
de Tweede Kamer laten weten dat minder dan de helft van de benodigde
middelen ter beschikking komen voor de AWBZ-zorg. Na lang aandringen
van de Federatie Opvang is de overheid weliswaar over de brug gekomen,
maar het is nog onvoldoende. Het betreft hier geen onderhandelingen op
de aldus de woordvoeder van de Federatie Opvang. Binnen de AWBZ voor
cliënten kan geen sprake zijn van het afdingen op de zorg die nodig is
en waarvoor mensen een indicatie hebben.   
 
De Federatie Opvang vreest dat een grote groep zeer kwetsbare mensen
wordt uitgesloten van zorg. Bovendien handelt Ross - van Dorp in strijd
met het eerder door haar bevestigde recht op zorg voor mensen die een
indicatie voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorg hebben.
 
 
De AWBZ is een verplichte volksverzekering voor bijzondere
ziektekosten. Vaak zijn dit kosten die door de langdurige aard van de
behandeling sterk kunnen oplopen. Het gaat hier om de zorg die nodig is
bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Voor deze zorg is 
verzekering via de ziekenfondsverzekering of particuliere
ziektekostenverzekering niet mogelijk.  
 
De gevolgen zullen ernstig zijn. Vooral voor de zwaarste groep
cliënten, vaak drugsverslaafd en psychisch gestoord, zal vrijwel geen
mogelijkheid zijn adequate zorg en onderdak te leveren.  
 
De Federatie Opvang zal de bewindsvrouw structureel van informatie
voorzien over de gevolgen van het te kleine budget voor AWBZ-zorg. Er
zullen immers steeds meer mensen op de wachtlijsten komen.  
 
Aanstaande donderdag, 17 maart,  zal de Kamer over de maatschappelijke opvang en de AWBZ debatteren.  

Bron: FEDERATIE OPVANG