Door het eten van met dodelijk gif bewerkt slachtafval zijn tot nu 29 roofvogels en 1 steenmarter gedood. Deze slachting heeft plaatsgevonden in de maanden januari, februari en maart van dit jaar in het landgoed Boerskotten in de Lutte nabij Oldenzaal, eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten. De dieren die gedood zijn, zijn 26 buizerds, 1 havik, 1 blauwe kiekendief, 1 sperwer en 1 steenmarter.

Daarnaast bestaat het vermoeden dat ook twee honden van het gif hebben gegeten, waarvan 1 hond het niet heeft overleefd.Het wordt ook niet uitgesloten dat meerdere dieren slachtoffer zijn geworden van deze praktijken. Veel dieren die merken dat ze dood gaan, verstoppen zich en worden dan ook niet zo snel aangetroffen.

Het gebruikte gif is schadelijk voor zowel mens als dier. Mede om deze reden is door de politie samen met medewerkers van Natuurmonumenten het landgoed uitgekamd om zoveel mogelijk te proberen het gevaar te beteugelen. Bij dit uitkammen werden diverse van de hierboven genoemde vergiftigde dieren aangetroffen.
Over wegen en paden kan momenteel weer vrijuit worden gewandeld, toch worden wandelaars verzocht goed op te letten en hun honden, zoals eigenlijk ook verplicht is, aangelijnd te houden.
De politie is onmiddellijk na de eerste meldingen gestart met een onderzoek. Tot nu heeft dit nog niet tot een oplossing geleid, noch tot het opsporen van de dader cq daders. Niet uit te sluiten is dat jachtbelangen mogelijk een rol spelen. Iedereen die mogelijk informatie kan geven met betrekking tot deze vergiftigingen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie Twente, afdeling Milieu, telefonisch te bereiken via 0900-8844. Ook kan men zijn of haar informatie kwijt via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via het mailadres [email protected]
 
bron:Politie Twente