Burgers zijn zich goed bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens, maar hebben weinig inzicht in de manier waarop organisaties met persoonsgegevens omgaan. Tegelijkertijd hechten zij groot belang aan het correct omgaan met persoonsgegevens, terwijl het vertrouwen dat zij hebben in de daadwerkelijke correcte omgang door organisaties achterblijft. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek uitgevoerd eind 2004 door TNS NIPO Consult in opdracht van het CBP. 

Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de Nederlanders het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat organisaties op een correcte wijze met hun persoonsgegevens omgaan. Voor bepaalde organisaties leggen zij de lat hoger dan voor andere. Burgers hechten met name belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door officiële instanties: 95% van de burgers vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de Belastingdienst en de gemeenten correct omgaan met hun gegevens en 93% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de politie en uitkeringsinstanties correct met hun gegevens omgaan. Daarnaast hechten burgers veel belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door commerciële instanties die gevoelige informatie gebruiken, zoals informatie over de persoonlijke situatie, inkomen en uitgaven of gezondheid. 93% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat banken en financiële instellingen zorgvuldig omgaan met hun gegevens, 92% vindt dat van werkgevers, 89% van verzekeringsmaatschappijen en 85% van credit card maatschappijen.   
 
Burgers blijken ook meer vertrouwen te hebben in zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens door officiële instanties. Het vertrouwen in de Belastingdienst in zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is het grootst, maar liefst 84% heeft hierin een (groot) vertrouwen. Daarna volgen de politie (71%) en de gemeenten (71%). Van de commerciële organisaties genieten verzekeraars naar verhouding weinig vertrouwen (55%). Marktonderzoeksbureaus en organisaties die persoonsgegevens benutten voor marketingdoeleinden (postorderbedrijven, goede doelen en winkels) genieten het minste vertrouwen van de burger. Slechts 10% heeft vertrouwen in een correcte omgang met persoonsgegevens door winkels, 18% in goede doelen en 23 % in postorderbedrijven. 
 
TNS NIPO Consult constateert eveneens dat burgers weldegelijk een onderscheid maken in de mate waarin andere belangen mogen prevaleren boven de bescherming van persoonsgegevens. Een meerderheid van de burgers stelt grenzen aan de mate waarin andere belangen mogen prevaleren boven de bescherming van persoonsgegevens. Ook draagvlak voor wetgeving die bescherming van persoonsgegevens tot doel heeft is in zeer ruime mate aanwezig: 92% van de burgers hecht veel tot zeer veel belang aan het bestaan van wetgeving hierover.  
 
Bron:CBP