Westdorpe 26-01-2005 - Een groot gedeelte van Westdope is vanwege een
grote storing verstoken van telefoon. Dat betekent, dat burgers
hulpdiensten telefonisch niet kunnen bereiken.

Politie Zeeland heeft inmiddels enkele noodmaatregelen getroffen. Zo
wordt er in Westdorpe extra gesurveilleerd. Ook is samen met de
huisartsenpost in Terneuzen geïnventariseerd hoeveel ernstig zieken er
zijn in Westdorpe en de manschappen van de plaatselijk brandweer zijn
door de postcommandant geïnformeerd en geïnstrueerd.
De storing is veroorzaakt door een kabelbreuk in het kanaal. De kabel
is waarschijnlijk overvaren tijdens baggerwerkzaamheden en over een
lengte van 250-300 meter stukgetrokken.
Het calamiteitenberaad van KPN Telecom bespreekt vanmorgen op welke wijze de storing zo snel mogelijk verholpen kan worden.

Bron: Politie Zeeland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular