Een meerderheid van de ondernemers in de
zakelijke dienstverlening verwacht in het vierde kwartaal van 2006
meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken. Het
percentage optimisten onder de ondernemers in de zakelijke
dienstverlening is toegenomen ten opzichte van het voorgaande
kwartaal. Dat blijkt uit de waarnemingen van het CBS.

De zakelijke dienstverleners gaven in het
vierde kwartaal van 2006 aan dat de ontvangen orders en omzet in
het derde kwartaal zijn toegenomen. Per saldo beoordeelt een
meerderheid van de ondernemers de ontvangst van de orders, gelet op
de tijd van het jaar, als “goed”.

Over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers in de zakelijke
dienstverlening zeer positief gestemd. Van de zakelijke
dienstverleners verwacht 37 procent in het vierde kwartaal van 2006
meer mensen in dienst te nemen. Slechts 5 procent van de
ondernemers verwacht de personeelsomvang te verminderen. Vooral in
de computerbranche geven ondernemers aan dat zij een tekort aan
arbeidskrachten ervaren.

Het oordeel van de ondernemers in de
zakelijke dienstverlening over het algemeen economisch klimaat
verbeterde opnieuw. De indicator bereikte de hoogste waarde sinds
het begin van de reeks in het eerste kwartaal van 2003.

De conjunctuurtest in de zakelijke
dienstverlening peilt op kwartaalbasis de stemming van ondernemers
in een drietal branches: leasebedrijven, computerservicebureaus en
overige zakelijke dienstverlening (waaronder uitzendbranche,
reclamebureaus, schoonmaakbranche, ingenieursbureaus en
accountants- en administratiekantoren).

bron:CBS