Er is nog onvoldoende sprake van effectieve concurrentie op de
groothandelsmarkt voor gas, aldus de energietoezichthouder Dienst
uitvoering en toezicht Energie (DTe). DTe baseert deze conclusie op
twee onderzoeken die vandaag worden gepubliceerd. Het eerste onderzoek
is door DTe zelf uitgevoerd en richt zich op de werking van de gehele
groothandelsmarkt. Het tweede onderzoek heeft het Britse adviesbureau
Frontier Economics in opdracht van DTe en de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) uitgevoerd en richt zich in het bijzonder
op de flexibiliteitsdiensten die op deze groothandelsmarkt worden
aangeboden. Deze diensten maken het voor leveranciers van gas mogelijk
pieken en dalen in de gasafname van hun klanten op te vangen.
 
 
Als belangrijkste oorzaak van de onvoldoende effectieve concurrentie
ziet DTe de sterke positie van Gasunie Trade & Supply (Gasunie) op
de gehele groothandelmarkt en in het bijzonder hun dominante positie
bij het aanbieden van flexibiliteitsdiensten. Uit de onderzoeken blijkt
dat de meeste leveranciers niet onafhankelijk van Gasunie kunnen
werken. Op de plek waar Gasunie het meeste gas aan de leveranciers
overdraagt  - de zogenaamde gasontvangststations - wordt
nauwelijks gehandeld. Er vindt wel handel plaats op een andere
marktplaats op de groothandelsmarkt, het zogenaamde TTF (Title Transfer
Facility). Aangezien Gasunie hier slechts een beperkte hoeveelheid gas
aflevert, is het belang van het TTF op de totale groothandelsmarkt
beperkt.  
 
Over de conclusies uit beide onderzoeken is DTe een consultatie
gestart. Marktpartijen kunnen reageren op de analyses uit de
onderzoeken en aangeven hoe marktwerking op de groothandelsmarkt voor
gas kan worden bevorderd. Bovendien onderzoekt DTe of Gas Transport
Services (GTS) ), de beheerder van het landelijke gastransportnet, meer
flexibiliteitdiensten kan bieden. Daarbij zal DTe tevens kijken naar de
bijbehorende tarieven en voorwaarden.   
 
Het bevorderen van de marktwerking op de gasmarkt is de komende jaren
een belangrijke prioriteit voor DTe. DTe vindt dit belangrijk omdat
alleen dan de consument kan profiteren van de liberalisering van de
gasmarkt.   
 
De onderzoeken zijn vanaf vandaag te vinden op de website van DTe:
www.dte.nl onder de rubriek actueel. Tot 22 april 2005 kunnen partijen
reageren op beide documenten. Dit kan per post of per e-mail
([email protected]), waarbij partijen wordt verzocht
het relevante kenmerk te vermelden: 101991 (onderzoek
groothandelsmarkt) of 101903 (flexibiliteitsstudie).

Bron: NMA