Het uitgebreide onderzoek dat de politie
-in nauw overleg met het Openbaar Ministerie - heeft uitgevoerd
naar de sinds 2003 in ernst en omvang toege-nomen overlast van
jongeren in de gemeente Haaksbergen is ten einde. Van de 50
jongeren die bij de reeks van incidenten betrokken blijken hebben
zich 17 voor kinderrechter of Officier van Justitie moeten
verantwoorden, voor twee jongeren gaat dat nog gebeuren.

Met een groep van 25 à 30 als
‘meelopers’ gekwalificeerde jongeren wordt een
individueel traject gevolgd. Vorige week donderdag had de
burgemeester met de jongeren die in het justitiële circuit
terechtgekomen zijn en hun ouders op het gemeentehuis een afrondend
gesprek.

Het feit dat de incidenten die jongeren in
Haaksbergen veroorzaakten ook in ernst waren toegenomen was mede
aanleiding voor een gericht onderzoek door de politie. Uit dat
onderzoek bleek dat in de bewuste periode niet alleen de ernst van
de incidenten was toegenomen maar ook het aantal jongeren dat
hierbij betrokken raakte. In totaal bleek het om circa 50 jongeren
te gaan.

Veroordelingen

Twee jongeren zijn afgelopen zomer al voor
een aantal zeer ernstige feiten veroordeeld en vastgezet. Een harde
kern van vijf jongeren is op 5 december 2006 door de kinderrechter
veroordeeld tot in totaal 250 uur taakstraf. Twee jongeren komen
binnenkort nog voor de kinderrechter. Tien andere jongeren zijn op
21 december 2006 op een officierszitting geweest waarbij de
Jeugdofficier van Justitie hen een strafaanbod heeft gedaan. Vier
van hen hebben een taakstraf aangeboden gekregen. Met de groep
‘meelopers’ en hun ouders wordt door politie en het
jongerenwerk individueel gesproken.

Gesprek

Vorige week donderdag sprak burgemeester
Loohuis afrondend met de daders die met justitie in aanraking zijn
gekomen en hun ouders. Bij het gesprek waren ook de Jeugdofficier
van Justitie, de wethouder Jeugd en Welzijn, de medewerkster van de
Raad voor de Kinderbescherming belast met taakstraffen, de chef
Politie Haaksbergen, de jeugdagenten, vertegenwoordigers van de
scholengemeenschap Het Assink Lyceum, de jongerenwerker van
’t Iemenschoer en het maatschappelijk werk aanwezig.

Beleid

Intussen is besloten tot verder onderzoek
naar het waarom van de plotselinge ‘opleving’ van de
overlast in de voorbij periode én de vraag hoe de bestaande,
door de gemeente in het leven geroepen, netwerken rond jeugd en
jongeren hebben gefunctioneerd. Ook is in Haaksbergen een specifiek
meldpunt voor jongerenoverlast in het leven geroepen, om het
aangeven te bevorderen en te vergemakkelijken. De lage geneigdheid
van Haaksbergenaren om situaties te melden bij de politie maakt het
voor politie en andere instanties moeilijk optimaal te werken.

bron:Politie Twente