De politie Fryslân heeft zaterdag een grootscheepse ‘executieactie’ gehouden door de gehele regio. Inwoners van Fryslân die nog een boete open hebben staan of nog een poosje moeten zitten hadden deze dag een grote kans bezoek te krijgen van medewerkers van het team Arrestantenzorg & Justitiële Ondersteuning (AJO). Doel van de actie was om zo veel mogelijk executiezaken af te handelen en het betalingsgedrag te beïnvloeden. Voorrang kregen de zaken die al wat langer openstonden.

In totaal hebben ruim 35 medewerkers zaterdag enkele tientallen adressen bezocht. Deze adressen waren in onder andere Leeuwarden, Drachten, Rottevalle, Workum, Sneek, Lemmer, Westergeest en Harlingen.

In totaal zijn 23 mensen aangehouden die nog 640 dagen moesten zitten. 33 personen kozen eieren voor hun geld en hebben alsnog betaald, dit leverde 8700 euro op. 87 zaken kunnen worden afgeboekt. De Vreemdelingenpolitie heeft van vier personen de verblijfsrechten vastgesteld. Alle vier verbleven rechtmatig in Nederland.

Voor de actie waren cellen beschikbaar bij de politie Fryslân zelf in Leeuwarden, verder in de Blokhuispoort en De Marwei in Leeuwarden en een cellencomplex van de politie Zaanstreek-Waterland. Naast deze actie worden elke maand kleinere acties gehouden in een bepaald gedeelte van Fryslân. Doel van alle acties is het beïnvloeden van het betalingsgedrag van de doelgroep.

bron:Politie Friesland