In de abdijkerk van de norbertijnen in het
Vlaams-Brabantse Averbode is zondag de 63-jarige Andreas Willems
tot priester gewijd. Opmerkelijk, want Willems, een weduwnaar, is
vader van drie kinderen en grootvader van drie kleinkinderen. Een
van zijn kinderen is pater karmeliet.

Noodlot

Andreas Willems heeft een carrière
als schooldirecteur achter de rug. Op een bepaald ogenblik sloeg
het noodlot toe. "In oktober 1997 werd ons huis bijna volledig in
de as gelegd door een zware brand", vertelt Willems tegenover de
Vlaamse publieke omroep VRT. "We konden tijdelijk bij een
schoonbroer logeren. Daar is mijn vrouw plots ziek geworden en
overleden."

Verwerken

"Ik probeerde om alles te verwerken door
me nog intenser met mijn werk bezig te houden, maar op een bepaald
moment begin je toch aan de toekomst te denken. Ik heb er dan voor
gekozen om in te treden bij de norbertijnen in Averbode", aldus de
wijdeling. Hij hoopt het priesterschap te kunnen combineren met het
onderhouden van het contact met zijn familie.

Gastenbroeder

Binnen de abdij is Willems
verantwoordelijk voor de coördinatie van de abdijbezoeken.
Soms leidt hij als gids bezoekers rond. In de abdij wonen 85
norbertijnen. De afgelopen 7 jaar zijn er 7 bijgekomen, onder wie
verschillende jongeren. Zondag is in Averbode ook een 26-jarige
norbertijn tot priester gewijd.

bron:RKK