Met 8500 aanmeldingen belooft de Nationale Open dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op 14 mei 2004 een groot succes te worden. Op 29 maart werd gestart met de campagne en konden bezoekers zich via de website www.depoortgaatopen.nl aanmelden. Van deze gelegenheid is zo massaal gebruik gemaakt, dat alle plaatsen inmiddels vergeven zijn. De website blijft echter open, want afmeldingen lopen ook via de website. Het is dus mogelijk dat er nog plaatsen vrijkomen. De website is open tot 29 april.

Op 14 mei kunnen de mensen die zich hebben aangemeld op 47 verschillende locaties verspreid in Nederland een huis van bewaring, gevangenis, tbs-kliniek, justitiële jeugdinrichting of detentiecentrum bezoeken. Met de Nationale Open dag wil DJI belangstellenden de gelegenheid geven een inrichting te bezoeken. Het publiek kan dan met eigen ogen zien hoe het er aan toegaat in de diverse inrichtingen. Dit kan meer duidelijkheid verschaffen over het leven in een inrichting en eventuele misverstanden wegnemen.

bron:MinJus