In de vroege ochtend van zondag 22 mei heeft in een gebouw van sportcomplex Mariënhoeve aan de Lekdijk West in Wijk bij Duurstede een hevige uitslaande brand gewoed. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw, een boerderij uit 1897 waarin kleedhokken en de sportruimte van de judovereniging gevestigd zijn, heeft flinke schade opgelopen. De schade loopt in de tonnen. In het pand bevond zich asbest, dat niet is vrijgekomen. Het gaat hier om witte asbest, die bekend staat als de minst gevaarlijke vorm.

Verloop van de brand
Rond 0.36 uur kwam bij de brandweer de melding binnen dat er grote rookontwikkeling was op het rieten dak. Binnen 7 minuten na de melding was de lokale brandweer ter plekke. Om uitbreiding van de brand te voorkomen, is eerst begonnen met het nathouden van de omringende gebouwen. Al snel werd duidelijk dat de brand een grote omvang had, waardoor de korpsen van Leersum en Veenendaal assistentie hebben verleend bij het blussen. De gezamenlijke ladderwagen die in Doorn is gestationeerd, is ook direct ingezet. Vanaf de veerstoep is extra water van de Lek gebruikt voor het blussen. Circa 50 brandweerlieden zijn ingeschakeld. Om 5.07 uur werd het sein `brand meester' gegeven. De naast het gebouw gelegen kantine is gespaard gebleven.

Bij het blussen is dankzij de gespecialiseerde kennis van het lokale korps op het gebied van rietdekbranden de schade aan het dak en het gebouw zoveel mogelijk beperkt gebleven. Rietdekbranden zijn namelijk lastig te bestrijden, omdat deze daken het water juist goed afvoeren, waardoor bluswater weinig uit zou halen.

In overleg met de politie en technische recherche van de politie, is de top van de achtergevel van het gehavende gebouw zondagochtend omgetrokken. Deze leverde gevaar op voor de mensen die onderzoek verrichten naar de oorzaak van de brand.

Over de oorzaak van de brand kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Asbest
Door het bureau Search B.V. uit Heeswijk zijn metingen verricht naar de soort asbest en de verspreiding, aangezien de rookpluim over het centrum van de stad trok. Uit dit onderzoek bleek dat de in het pand aanwezige asbest de minst gevaarlijke vorm van asbest betrof, die niet is verspreid.

Papiercontainer
Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan een overslaande brand vanuit een in de nabijheid van het gebouw gestalde papiercontainer, is gebleken dat dat niet mogelijk was, gezien de windrichting, de grote afstand van de container tot het gebouw en de brandhaard aan de achterkant van het gebouw.

Sportverenigingen
Door deze brand worden 2 sportverenigingen getroffen, die gebruik maakten van dit gebouw. Deze verenigingen zijn op de hoogte gesteld van het gebeurde en de gemeente probeert zoveel mogelijk de sportactiviteiten doorgang te laten vinden. Hierbij wordt gedacht aan het onderbrengen in sporthallen e.d. Bij de brand zijn de bekers van de sportverenigingen gered.

Vervolg
De boerderij is bezit van de gemeente. Maandag 23 mei vindt er overleg plaats met Bouw- en woningtoezicht. Dan wordt o.a. bepaald hoe de aanwezige asbest verwijderd zal worden en wordt er gesproken over de verzekering.

bron:Gemeente Wijk bij Duurstede