In het militaire oefendorp Marnehuizen
wordt van maandag 4 tot donderdag 7 december het optreden in
verstedelijkt gebied beoefend. Tijdens deze oefening opereert het
1ste Bataljon van het Korps Mariniers gezamenlijk met eenheden van
de land- en luchtmacht.

Er worden verschillende scenario's
beoefend waarin het afdwingen van vrede, vredesbewaring en
evacuatie van burgers aan de orde komen. Tijdens missies, zoals
bijvoorbeeld in Afghanistan, zijn dergelijke operaties nodig om
uiteindelijk een veilige en stabiele omgeving te creëren zodat
een land weer opgebouwd kan worden.

De oefening begint met een luchtlanding.
Een compagnie van ongeveer tachtig man valt bij duisternis per
parachute het gebied binnen. Vervolgens worden over de grond
infanterie-eenheden ingezet, ondersteund door een geniecompagnie en
een tankeskadron. F-16's van vliegbasis Leeuwarden leveren
ondersteuning vanuit de lucht.

bron:MinDef