Bij een grote Europese vrachtwagencontrole
zijn 125.000 combinaties gecontroleerd. Bij 1321 vrachtwagen werden
dusdanige ernstige gebreken geconstateerd dat een rijverbod is
opgelegd totdat het gebrek was hersteld. Dit laat het KLPD
weten.

In 121 gevallen was er sprake van rijden
onder invloed van alcohol en in 12 gevallen rijden onder invloed
van drugs. Eenennegentig chauffeurs beschikten niet over de juiste
persoonlijke documenten om een vrachtwagen te mogen besturen. Er is
3440 keer proces-verbaal opgemaakt voor overtredingen met de
tachograaf, 6516 voor overige overtredingen en 5659 voor
overschrijding van de maximum snelheid.

TISPOL

De controle werd uitgevoerd in de week van
18 tot en met 24 september, onder verantwoordelijkheid van TISPOL
het Europese Verkeerspolitie Netwerk (European Traffic Police
Network). Deelnemende landen waren Oostenrijk, België,
Zwitserland, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk,
Finland, Griekenland, Italië, Ierland, Moldavische Republiek,
Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden
en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland

In Nederland werden 848 vrachtwagens
gecontroleerd. Er was 1 geval van rijden onder invloed van alcohol,
1 geval van rijden onder invloed van drugs, 76 chauffeurs hadden de
tachograaf niet op orde, in 57 gevallen was er sprake van een
overtreding van de Arbeidstijdenwet en 7 keer was er een
overtreding van de maximumsnelheid.

bron:BVOM