De politie van de regio’s Midden en West Brabant en Zuid-Holland-Zuid hebben op zaterdagavond 1 april 2006 een grootscheepse algemene verkeerscontrole gehouden op twee parkeerplaatsen aan de A-27 ter hoogte van Nieuwendijk. Bij deze controle werden ruim 1700 bestuurders gecontroleerd en tevens een blaastest afgenomen. In totaal werden 9 personen aangehouden voor uiteenlopende feiten en 88 bestuurders kregen een bekeuring voor overtredingen.

Verder trof de politie een gestolen auto aan en verkeerden 8 personen onder invloed van alcohol. Aan de controle namen 160 politiemensen deel, waaronder ongeveer 70 vrijwilligers van de politie, Joint Hit Team, Verkeershandhavingsteam, Koninklijke Marechaussee, Korps Landelijke Politie Diensten, Rijkswaterstaat, ANWB, Belastingdienst en 3VO. Het unieke van de controle was dat deze voor het eerst zo grootschalig werd georganiseerd door de vrijwillige politie.

Tijdens deze reguliere verkeerscontrole controleerde de politie naast alcohol en drugs tevens op de verzekering van voertuigen, technische staat en de vreemdelingenwetgeving. Bij deze controle werden 15 motorrijders ingezet. Zij haalden de voertuigen van de autosnelweg en leidden deze naar de twee parkeerplaatsen ter hoogte van Nieuwendijk. Daar controleerden leden van de vrijwillige politie de voertuigen. Van elke bestuurder werd een blaastest afgenomen. Verder hield de Koninklijke Marechaussee toezicht op de Vreemdelingenwetgeving en het Joint Hit Team controleerde met de ‘Catchken’ voertuigen. Dit apparaat checkt kentekens van passerende voertuigen in een database. In dit bestand zijn gesignaleerde en drugsgerelateerde voertuigen opgenomen. Bij medewerkers van de ANWB konden bestuurders tegen kostprijs kleine reparaties laten verrichten.Ter plaatste defecte verlichting laten repareren leverde geen bekeuring op. Verder waren vrijwilligers van 3VO ter plaatse om de Bobcampagne onder de aandacht te brengen.

bron:Politie Midden en West Brabant