Een groot aantal eenheden van de Koninklijke Marine en de Koninklijke
Luchtmacht oefenen op dit moment in Noorwegen. Ze nemen deel aan de
multinationale oefening Battle Griffin. In totaal doen 14.000
militairen uit vijftien verschillende landen mee. De Nederlandse marine
is vertegenwoordigd met Hr.Ms. Rotterdam, Hr.Ms. Amsterdam, Hr.Ms.
Karel Doorman, Hr.Ms. Dolfijn, Hr.Ms. Urk, het 1e mariniersbataljon, de
2de bootgroep en de mortiercompagnie van het amfibisch
ondersteuningsbataljon. De luchtmacht ondersteunt de oefening met een
KDC-10 en een Hercules KC-130.

Het oefenscenario van Battle Griffin is gebaseerd op de hedendaagse
situatie in de wereld; de nadruk ligt niet op het harde vechten maar op
het voorkomen of oplossen van conflicten. Vooral voor de Nederlandse
marine is de oefening van groot belang. Tijdens dit oefenscenario werkt
de marine met een bijna volledige Amfibische Staf. Deze Amfibische staf
is de kern van een nieuw gevormde organisatie onder de noemer
Netherlands Maritime Forces (NLMARFOR) die de voormalige Eskaderstaf
vervangt. Eerder deze week bezocht staatssecretaris Cees van der Knaap
de oefening tijdens zijn werkbezoek aan Zweden en Noorwegen. De
oefening duurt nog tot 11 maart.

Bron: Ministerie van Defensie